UDSALGET ER I GANG>> SPAR 40% NU

Ansvarsfraskrivelse for website

Nedenstående vilkår regulerer brugen af website(s) tilhørende Masai Clothing Company ApS (“MASAI”). Ved at bruge vores website accepterer du vilkårene fuldt ud. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, bedes du ikke bruge vores website.

Websitet er ment som en nem adgang til en præsentation af MASAI, og vi vil bestræbe os på at præsentere indhold, der afspejler MASAIs nuværende position og udvikling. Dette website præsenteres dog "som det er og forefindes" uden afgivelse af nogen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede. Din brug af og navigation på dette website er altid på eget ansvar.

MASAI kan løbende revidere vilkårene. De reviderede vilkår er gældende for brugen af vores website fra det tidspunkt, hvor de reviderede vilkår offentliggøres på websitet. Sørg derfor for, at du accepterer nedenstående, når du bruger vores website.

Disse vilkår kan suppleres med andre vilkår, ansvarsfraskrivelser, politikker og/eller meddelelser, afhængigt af din aktivitet på websitet.

Vilkår
Korrekt anvendelse

Når du navigerer på eller bruger websitet, accepterer du, at du vil gøre det på en korrekt måde, hvilket vil sige, at du ikke vil:


a) bruge vores website på en måde, der er ulovlig, illegal, svigagtig eller på nogen måde skadelig for MASAI eller andre,


b) bruge vores website på en måde eller foretage nogen handling, der forårsager eller som sandsynligvis vil forårsage skader på websitet eller forringe websitets funktion eller tilgængelighed,


c) bruge websitet eller indsamlede data fra websitet til markedsføringsformål (f.eks. markedsføring pr. e-mail, SMS, telefon, brev og/eller lignende aktiviteter),


d) sælge, videredistribuere, genudgive, udleje eller underlicensere materiale eller indhold fra vores website,


e) omgå eller slippe uden om eller forsøge at omgå eller slippe uden om eventuelle adgangsbegrænsende foranstaltninger på vores website.


Når du afgiver oplysninger via websitet, skal du sikre dig, at alle de oplysninger, du afgiver, er rigtige, nøjagtige, aktuelle, fuldstændige og ikke-vildledende.

Ansvarsfraskrivelse

MASAI afgiver ingen erklæringer eller garantier vedrørende dette website eller de informationer og materialer, der findes på dette website.


INFORMATIONER PÅ DETTE WEBSITE AFGIVES DERFOR "SOM DE ER" OG "FOREFINDES" UDEN NOGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.


MASAI afgiver især ikke nogen garantier for, at websitet vil være konstant tilgængeligt, eller at oplysningerne på websitet er fuldstændige, rigtige, nøjagtige og/eller ikke-vildledende.


Intet på dette website udgør eller er ment som at udgøre nogen form for rådgivning. Ved behov for juridisk, økonomisk eller medicinsk rådgivning eller lignende ønskede informationer bør henvendelse ske til de respektive fagkyndige eksperter.

Ansvarsbegrænsning

Uanset om det er inden for eller uden for kontrakt eller på anden måde, er MASAI ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader i forbindelse med indholdet af, materialer fra, brugen af eller på anden måde i forbindelse med websitet, uanset om tabet eller skaden anses for at være direkte, indirekte eller tilfældig eller en følgeskade, og uanset om der rejses krav om erstatning for tab eller skade, strafrelateret erstatning eller på anden måde.


Dette website kan indeholde links til andre websites, som ejes og drives af tredjeparter. Sådanne links er kun indeholdt som en service. Da MASAI ikke har nogen kontrol over, ingen forbindelse med eller godkendelse af nogen tredjepartssider, er MASAI ikke ansvarlig for sådanne links eller tredjepartssider.

Indhold og materialer

Forudsat at du respekterer alle rettigheder vedrørende ophavsret, varemærker og andre ejendomsrettigheder, må du tilgå, printe og downloade materiale, der vises på websitet, til kommerciel og personlig brug.


Du må ikke kopiere, gengive, redigere, genudgive, uploade, sende, overføre eller på nogen måde ændre eller distribuere indholdet af dette website på en måde, der strider mod vores rettigheder, uden forudgående skriftlig tilladelse fra MASAI (med mindre andet er anført).


Uanset ovennævnte, er MASAI til enhver tid eneejer af og har den fulde ejendomsret og adkomst til indholdet og materialerne på websitet.

Varemærker

Varemærker, navne, servicemærker, logoer, ikoner, tekst, information og materialer, der vises på dette website, tilhører MASAI og må ikke anvendes på nogen måde uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra MASAI, med mindre andet er anført. Intet på dette website skal fortolkes som eller anses for en overdragelse af nogen licens eller brugsrettighed til noget af ovennævnte på dette website uden MASAIs forudgående skriftlige tilladelse.

Bestemmelsernes uafhængighed og uhåndhævelige bestemmelser

Enhver betingelse eller bestemmelse, der er eller anses for at være uhåndhævelig i henhold til gældende lov, vil ikke påvirke håndhæveligheden af de andre betingelser og bestemmelser.

Lov og værneting

Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lov.


Alle tvistigheder vedrørende disse vilkår skal indbringes for domstolene i Danmark som eksklusivt værneting.

Dette er version 1.0 dateret den 04.05.2018